Valg af majssorter til helsæd

Programmet er udviklet med støtte fra Promilleafgiftsfonden for Landbrug og

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Dette værktøj kan bruges som en hjælp til valg af majssorter til helsæd. Programmet håndterer sorter, som har deltaget i sortsforsøgene de seneste to år i Landsforsøgene. Valget af sorter kan foretages på grundlag af resultater fra forsøgene under kølige forhold, lune forhold eller hele landet. Forsøgene under kølige forhold er forsøgene i Sydvestjylland, Nordvestjylland, Himmerland og Vendsyssel. Forsøgene under lune forhold er forsøgene i Sydjylland samt på Fyn og Sjælland. Forsøgene i hele landet er forsøgene på alle forsøgslokaliteterne.

Programmet beregner sandsynligheden for, at sorterne modner på grundlag af klimaet i de enkelte postdistrikter samt ønsker til sådato, høstdato og tørstofprocent ved høst. På grundlag af sandsynligheden for at modne samt udvalgte udbytte og kvalitetsegenskaber, kan man udvælge den gruppe sorter, som man vil se flere oplysninger på med hensyn til udbytte, kvalitet og dyrkningsegenskaber. Hvor der er vist resultater som forholdstal, er det i forhold til gennemsnittet af sorterne i måleblandingen anvendt i seneste forsøgsår. På sidste side i programmet kan man foretage en beregning af majssorternes merværdi på den enkelte kvægbedrift.

Programmet er baseret på resultater fra Landsforsøgene og fra den lovbestemte værdiafprøvning med majssorter til helsæd og på klimadata fra Danmarks Meteorologiske Institut. Modellen til beregning af sandsynligheden for, at en sort modner i et postdistrikt med en ønsket sådato, høstdato og tørstofprocent ved høst, er udviklet af Aarhus Universitet. Programmet opdateres primo december med nye forsøgsresultater og priser, når de nyeste resultater fra Landsforsøgene foreligger.

Programmet bruges på eget ansvar, dvs. at SEGES ikke kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet tab som følge af brugen af programmet.